סננו את מערכת השעות לפי האימון הרצוי

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
קרוספיט אנדורנס
06:00
07:00

אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
07:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
08:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
09:00
אימון קבוצתי
09:00
10:00
10:00
סדנת יסודות
10:00
11:00

אימון קבוצתי
10:00
11:00
אימון קבוצתי
10:30
11:30
11:00
אימון קבוצתי
11:00
12:00
12:00
אימון קבוצתי
12:00
13:00
13:00
אימון קבוצתי
13:00
14:00
14:00
אימון קבוצתי
14:00
15:00
15:00
יוגה
15:00
16:00
16:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
17:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
18:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
19:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00

יסודות הרמת משקולות
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
סדנת יסודות
19:00
20:00

אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
20:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00

אימון קבוצתי
20:00
21:00

אימון נסיון
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00

אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00

אימון נסיון
20:00
21:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00

אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
21:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00

יוגה
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00

ראשון

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון נסיון
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

שני

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00
 • יוגה
  21:00 - 22:00

שלישי

 • קרוספיט אנדורנס
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • יסודות הרמת משקולות
  19:00 - 20:00
 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

רביעי

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון נסיון
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

חמישי

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • סדנת יסודות
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

שישי

 • אימון קבוצתי
  09:00 - 10:00
 • סדנת יסודות
  10:00 - 11:00
 • אימון קבוצתי
  10:00 - 11:00
 • אימון קבוצתי
  11:00 - 12:00
 • אימון קבוצתי
  12:00 - 13:00
 • אימון קבוצתי
  13:00 - 14:00
 • אימון קבוצתי
  14:00 - 15:00
 • יוגה
  15:00 - 16:00

שבת

 • אימון קבוצתי
  10:30 - 11:30
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
20:00
אימון נסיון
20:00
21:00
אימון נסיון
20:00
21:00

ראשון

 • אימון נסיון
  20:00 - 21:00

רביעי

 • אימון נסיון
  20:00 - 21:00
No events available in open-gym category!
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
אימון קבוצתי
06:00
07:00
07:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
אימון קבוצתי
07:00
08:00
08:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
אימון קבוצתי
08:00
09:00
09:00
אימון קבוצתי
09:00
10:00
10:00
אימון קבוצתי
10:00
11:00
אימון קבוצתי
10:30
11:30
11:00
אימון קבוצתי
11:00
12:00
12:00
אימון קבוצתי
12:00
13:00
13:00
אימון קבוצתי
13:00
14:00
14:00
אימון קבוצתי
14:00
15:00
15:00
16:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
אימון קבוצתי
16:00
17:00
17:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
אימון קבוצתי
17:00
18:00
18:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
אימון קבוצתי
18:00
19:00
19:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
אימון קבוצתי
19:00
20:00
20:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
אימון קבוצתי
20:00
21:00
21:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00
אימון קבוצתי
21:00
22:00

ראשון

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

שני

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

שלישי

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

רביעי

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

חמישי

 • אימון קבוצתי
  06:00 - 07:00
 • אימון קבוצתי
  07:00 - 08:00
 • אימון קבוצתי
  08:00 - 09:00
 • אימון קבוצתי
  16:00 - 17:00
 • אימון קבוצתי
  17:00 - 18:00
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
 • אימון קבוצתי
  21:00 - 22:00

שישי

 • אימון קבוצתי
  09:00 - 10:00
 • אימון קבוצתי
  10:00 - 11:00
 • אימון קבוצתי
  11:00 - 12:00
 • אימון קבוצתי
  12:00 - 13:00
 • אימון קבוצתי
  13:00 - 14:00
 • אימון קבוצתי
  14:00 - 15:00

שבת

 • אימון קבוצתי
  10:30 - 11:30
 • אימון קבוצתי
  18:00 - 19:00
 • אימון קבוצתי
  19:00 - 20:00
 • אימון קבוצתי
  20:00 - 21:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
10:00
סדנת יסודות
10:00
11:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
סדנת יסודות
19:00
20:00

חמישי

 • סדנת יסודות
  19:00 - 20:00

שישי

 • סדנת יסודות
  10:00 - 11:00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
19:00
יסודות הרמת משקולות
19:00
20:00

שלישי

 • יסודות הרמת משקולות
  19:00 - 20:00
No events available in skill category!
No events available in rowing category!
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00
קרוספיט אנדורנס
06:00
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00
קרוספיט אנדורנס
20:00
21:00

ראשון

 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00

שלישי

 • קרוספיט אנדורנס
  06:00 - 07:00
 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00

חמישי

 • קרוספיט אנדורנס
  20:00 - 21:00
No events available in olympic category!
No events hours available!
No events available in kids category!
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
15:00
יוגה
15:00
16:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
יוגה
21:00
22:00

שני

 • יוגה
  21:00 - 22:00

שישי

 • יוגה
  15:00 - 16:00
No events available!
מחירון