Warm Up: 30 Air Squats

15 Pike Push Ups

15 Shoulder Taps each side

30 Banded Good Mornings

WOD: Lieutenant Colonel M Hero WOD – For Time:

100 HSPU

100 Front Rack Squats @2X24/16kg KBs

100 Ring  Dips

100 Deadlifts @80/60kg

Time Cap: 33 minutes.

ב-11.11.2018, סא"ל מ' קיבל החלטה שעלתה בחייו, אך הצילה את חבריו לצוות. הקצין הבכיר פתח בירי על מנת לספק חיפוי לחבריו, דבר שהביא לחשיפתו לאש מחבלי חמאס.

פעולתו של מ' אפשרה ללוחמים האחרים בכוח לצאת מן הרכב כדי שיוכלו להסתער על המחבלים. כתוצאה מכך, ותוך כדי שהוא יורה, סא"ל מ' ספג את כל האש ונהרג.

בניסיון להצילו, קצין נוסף הסתער לעבר העמדה שבה נמצא מ', ולאחר שהצליח להרוג שלושה מחבלים שהסתערו לעבר הכוח, הוא הצליח להגיע לרכב שבו שהה הקצין הפצוע, אך נפגע באורח קשה.

על פי הפרטים שנחשפו, ביום ראשון ה-11.11.2018, חילוצם של ההרוג והפצוע התאפשר רק בזכות פעולה נרחבת של חיל האוויר שגרמה לנסיגתם של מחבלי חמאס, ואבטחה את ציר פינויים של הכוחות הנסוגים. הכוחות חברו לאנשי יחידת 669 שהמתינו במסוק, הלוחמים זינקו למסוק והצליחו לצאת מזירת האירוע. בפעולה שהסתבכה נהרגו שבעה מחבלי חמאס, בהם מפקד בכיר בגדודי עז-א-דין אל קאסם, נור אלבראכה.

סא"ל מ' הובא למנוחות בבית הקברות בישובו ביום שני ה-12.11.2018 בצהריים. יהי זכרו ברוך.