Strength: 5 RFQ Of:

5 Front Squats AHAP

10 Cossack Squats AHAP

WOD: 16 minutes AMRAP I GO YOU GO:

5 Clean & Jerk AHAP

20 meter Zercher Carry AHAP