Warm Up: 7 minutes I Go You Go:

100 meter Row

5 reps X 3 position Deadlift @empty bar

5 Ring Rows

WOD: In Pairs, For Time:

24 Rope Climbs

20 Deadlifts @160/100kg

5Km Row

*I Go You Go.

ב-24.5.2018, סמוך לשעה חמש לפנות בוקר הגיע כוח מיחידת דובדבן לבצע מעצרים, במחנה הפליטים אל עמרי הסמוך לרמאללה כשבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר שכללה השלכת חפצים לעבר הלוחמים. במרכזה הושלך ככל הנראה לוח שיש מחלון או מגג של בית בסמטה שפגע ישירות בראשו של לוחם מהכוח, ריסק את קסדתו ופצע אותו באורח אנוש.

מספר שעות אחרי פרסום התקרית, תחקיר צה"ל העלה כי המחבל שזרק את לוח השיש על ראשו של החייל- לא נעצר. דובר צה"ל הבהיר כי "הוראות הפתיחה באש נשארו אותו דבר. הסיבה היחידה שלא ירו לעבר המחבל שזרק את הפלטה היא כי לא זיהו אותו. כל אמירה אחרת אינה נכונה".

"הקסדה נהרסה, הוא נפל על הגב וקיבל מכה נוספת. אז הוא קיבל מכה קשה בראשו ופונה", תיאר דובר צה"ל רונן מנליס בתדרוך כתבים. "זו הייתה פעולה הכרחית לעצור כמה פעילי טרור שביצעו בעבר פיגועים. הלוחם לבש מיגון מלא כולל קסדה ובעת שהיה צמוד לאחד הבתים הושלכה לעברו פלטת השיש. זו הייתה פעולה נקודתית ובהמשך התפתחה הפרת סדר". על המחבל אמר: "הוא לא זוהה ולכן לא נעצר או נורה".

חבריו של רונן ליחידה סיפרו לבני המשפחה כי הלוחם תיעד כמעט ביסודיות כל דבר שקרה לו בצבא, בעשרות פנקסים קטנים ומחברות. רוב המחברות והפנקסים עדיין לא הגיעו לבית המשפחה, אך בחיפוש שנערך בחדרו של רונן נמצא פנקס המתאר את ימיו הראשונים בצבא.

"צריך לעשות עם עצמך חושבים כל סופ"ש, או כל יום, מה נתת השבוע? כמה נתת מעצמך השבוע? איך ניתן לשפר וכמה לשמר", כתב רונן בפנקס. "לא לזלזל במקום שאתה נמצא בו – ביחידת דובדבן! בקורס לוט"ר שלא כל אחד בצה"ל זוכה לעבור".