מנוי שנתיהכי משתלם
349לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי חצי שנתי
369לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי רבעון (שלושה חודשים)
399לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי חודשי
430לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד

עוד

סדנת יסודות למתחילים

250 ₪

אימון אישי

220 ₪

10 אימונים אישיים

2,000 ₪

כניסה חד פעמית

70 ₪

כרטיסיה (10 כניסות)

500 ₪

* המנויים כוללים כניסה חופשית לכל האימונים! התשלום באשראי, מזומן או המחאות.

מערכת שעות