מנוי שנתיהכי משתלם
310לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי חצי שנתי
330לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי רבעון (שלושה חודשים)
350לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד
מנוי חודשי
380לחודש
 • כניסה חופשית לכל האימונים
 • אימון קבוצתי
 • אופן ג׳ים
 • הנפות אולימפיות
 • קרוספיט סטרונגמן
 • קרוספיט אנדורנס
 • סדנאות סקיל
 • סדנאות מוביליטי
 • קבוצת ריצה
 • ועוד

עוד

סדנת יסודות למתחילים

100 ₪

אימון אישי

220 ₪

10 אימונים אישיים

1,900 ₪

כניסה חד פעמית

50 ₪

כרטיסיה (10 כניסות)

400 ₪

* המנויים כוללים כניסה חופשית לכל האימונים! התשלום באשראי, מזומן או המחאות.

מערכת שעות